Thursday
Jun 20th

หลักสูตรและค่าเรียน

หลักสูตรการฝึกขับของเรา

**ทางครูฝึกสามารถให้การฝึกทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม **

ENGLISH VERSION FOR FOREIGNER CLICK HERE


中文课程点这里

420976806_1479036129494611_245043890508670841_n.jpeg 421134998_1776096532871201_6500431819111331396_n.jpeg 421054461_6897351810391364_8885770512212363982_n.jpeg- ฝึกตัวต่อตัว ด้วยรถปิคอัพและรถเก๋ง ติดแอร์ทุกคัน (**สอนโดยครูฝึกผู้ชำนาญ**)

- การฝึกหัดขับทุกหลักสูตรจะฝึกวันละ 2 ชั่วโมง (**ฝึกขับภาคสนามและฝึกขับจริงบนท้องถนน**)

- การฝึกหัดขับในแต่ละครั้ง จะมีการพักเครื่องยนต์ ชั่วโมงละ 5 นาที

- ระหว่างการพักเครื่องยนต์ จะมีการแนะนำวิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์และกฎจราจรเบื้องต้น

- ระหว่างการฝึกหัดขับ หากเกิดการเฉี่ยวชน ทางศูนย์ฝึกจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด (เฉพาะกรณีที่มีครูฝึกควบคุมการฝึกอยู่ในรถเท่านั้น)

- กรณีที่ต้องการใช้บริการรับ-ส่ง จากทางศูนย์ฝึก จะมีค่าบริการ 350 บาทตลอดหลักสูตร

- สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นชั่วโมง ค่าเรียนชั่วโมงละ 250 บ. (เกียร์ธรรมดา) /350 บ.(เกียร์ Auto)

- เมื่อฝึกหัดขับครบหลักสูตรแล้ว ทางศูนย์ฝึกจะมอบใบรับรองการฝึกหัดขับรถยนต์ให้ทุกท่าน
(กรุณาแจ้งวันที่ลงทะเบียนสมัครเรียน)

***การฝึกขับตามขั้นตอนทั้งหมด จะได้ผลดีมากและมั่นใจมากขึ้น เมื่อผู้ฝึกขับมีโอกาสได้ขับและใช้รถยนต์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง***

 

**ช่วงเวลาที่สามารถเลือกฝึกขับ **

(ศูนย์ฝึกฯเปิดให้บริการจองเวลาฝึกขับทุกวัน)

เวลาในการฝึกขับ08:00 - 10:00 น.

10:00 - 12:00 น.

13:00 - 15:00 น.

15:00 - 17:00 น.

17:00 - 19:00 น. ***
กรณีผู้ฝึกขับต้องการใช้บริการส่งเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่***

ผู้ฝึกขับต้องทำการทดสอบภาคทฤษฎี(ข้อเขียน) ล่วงหน้าที่สำนักงานขนส่งจ.เชียงใหม่(ขนส่งแม่เหียะติดกับบิ๊กซีหางดง) ก่อนนัดวันทดสอบปฏิบัติกับทางศูนย์ฝึกฯ

**กรณีสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) ควรไปให้ถึงสำนักงานขนส่ง ภายในช่วงเวลา 08.30 น.**

(ผู้ฝึกขับสามารถรับคู่มือการฝึกและแนวข้อสอบจากศูนย์ฝึกฯในวันที่สมัครเรียนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนทดสอบภาคทฤษฎี)

เอกสารสำหรับทำใบอนุญาตขับขี่ (ทางศูนย์ฝึกมีบริการส่งสอบใบขับขี่ โดยไม่คิดค่าบริการ)

รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 ใบ
(สมาร์ทการ์ด ไม่ต้องใช้รูปถ่าย)


สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด

สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

สำเนาใบขับขี่จักรยานยนต์(ถ้ามี)