Wednesday
Jul 17th

สอนขับรถยนต์เชียงใหม่,สอนขับรถ เชียงใหม่,สอบใบขับขี่รถยนต์เชียงใหม่,สอนขับรถยนต์,สอนขับรถ,สอนขับรถยนต์ ประตูช้างเผือก

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนสอนขับรถยนต์ประตูช้างเผือก

"ทุกหลักสูตรมีการฝึกขับทั้งภาคสนามและฝึกขับเพื่อรับประสบการณ์จริงบนท้องถนน จึงรับประกันได้ว่าสามารถใช้งาน ได้จริงบนท้องถนนเมื่อฝึกครบตามหลักสูตร"

รถยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนมากขึ้น จึงทำให้การจราจรหนาแน่นและติดขัด ส่งผลให้การขับรถบนท้องถนน เป็นเรื่องที่ยากและเกิดอุบัติเหตุง่าย การจะขับรถบนท้องถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการขับรถและกฎจราจร พร้อมกับมารยาทในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นอย่างถูกต้อง ซึ่งจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ จึงทำให้เกิดโรงเรียนสอนขับรถยนต์ขึ้นมา เพื่อคอยแนะนำการขับรถและกฎจราจรที่ถูกต้อง การเรียนขับรถยนต์จึงจำเป็น ต้องเรียนกับโรงเรียนที่มีอุปกรณ์และครูที่มีความชำนาญ ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะใช้หลักสูตรการสอนที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การสอนของแต่ละโรงเรียน

ศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ ประตูช้างเผือก ได้พัฒนาการสอนแบบออกถนนจริงตามประสบการณ์กว่า 16 ปี จึงทำให้หลักสูตรของทางศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ ประตูช้างเผือก เป็นหลักสูตรที่สามารถพานักเรียนออกเรียนกับสภาพถนนจริง ที่มีการจราจรคับคั่งได้ตั้งแต่ ช.ม.แรก จนถึง ช.ม.สุดท้ายที่เรียนจบอย่างปลอดภัย โดยที่ผู้เรียนเอง ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการขับรถมาก่อน เพราะรถที่ใช้สอนจะมีระบบเครื่องช่วยควบคุมพร้อมทั้งประกันภัย ที่ทางศูนย์ฝึกฯ ทำมาเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เรียน ผู้เรียนจึงไม่ต้องกังวลในขณะขับรถออกถนนจริง แม้ไม่มีพื้นฐานการขับรถมาเลยก็ตาม ผู้เรียนจะมีความเข้าใจมารยาทในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น มีความเข้าใจในกฎจราจรเบื้องต้น มีความปลอดภัยสูง มีความคุ้นเคยกับถนนทุกลักษณะ เพราะได้รับการฝึกกับสถานที่จริง ซึ่งตัวผู้เรียนไม่ต้องเสี่ยงขับออกถนนจริงเองเมื่อเรียนจบ ในด้านการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่ ทางศูนย์ฝึกสอนชับรถยนต์ ประตูช้างเผือก ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลอำนวยความสะดวก และมีบริการเพื่อส่งในการสอบภาคปฏิบัติจนจบขั้นตอน

ความประทับใจจากผู้เรียนท่านอื่นๆ

อ่านต่อตรงนี้